תקנון

תנאי השימוש

ברוכים הבאים ללחנות הדיגיטאלית המופעלת על ידי wesite.me המצביע על דומיינים https://wesite.me

 תנאי שימוש ורכישה אלה (להלן: “התנאים” ו/או “תנאי השימוש”) מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר.

מעצם פעילותך באתר או באיזה מהשירותים הנוספים המוצעים בו, אתה מצהיר כי:

 (א) הינך בן 18 שנה לפחות;

 (ב) אתה כשיר משפטית לבצע שימוש באתר על שירותיו השונים, לרבות ביצוע תשלומים באמצעי תשלום הרשומים על שמך בלבד.

 (ג) יש לך תעודת זהות ישראלית תקפה.‎

במקרה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג, אשר ייגרם בקשר עם שימושך באתר.

השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר ו/או יופיעו במהלך השימוש, לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות (כולם ביחד: “המסמכים המחייבים”). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים                                    האתר מופעל על ידי wesite.me (לעיל ולהלן: “מפעיל האתר”) 

ככל ואינך מסכים לתנאי, מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מובהר כי מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות כל תנאי מתנאי השימוש מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע מתנאים אלו, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר https://wesite.me

 בכפוף לתנאי השימוש, המונח “משתמש” משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא לרבות צפיה לצורך תחרות מחירים. (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח”).

 המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, להוראות תנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר.

מהות העיסקה מיניסייט און ליין :

עסק המעוניין להציע את מוצריו או שירותיו על גבר רשת האינטרנט יכול לעשות זאת בכמה דרכים דף נחיתה על גבר מערכת ניהול תוכן כללית ״אינדקס״ או הקמת מערכת ניהול תוכן עצמאית cms, המערכת הפופולארית ביותר כיום היא וורדפרס המעניקה סביבה פרטית לבעלי האתר ונותנת לא את האפשרות להתפתח כרצונו ללא הגבלה.

בשביל להקים אתר נצרך כתובת דומיין לדוגמה www.test.co.il , הקמת ואחסון מערכת וורדפרס על גבי שרת, וקישור בין הדומיין למערכת האתר, זה המקום לציין שהדומיין והמערכת המאוחסנת שייכים בבעלות פרטית לרוכש, הנכס הדיגיטלי הוא שלכם עם כל האחריות המשתמעת מכך.

 

לאחר ההקמה צריך לבנות את דפי האינטרנט בהתאמה לצרכי העסק בצורה שתשקף את העסק ותנגיש את שירותיו ודרכי יצירת הקשר לשם כך נדרשים תמונות וטקסטים שיווקיים מותאמים לעסק , לשם כך הרוכש יועבר בתהליך הרכישה לדף בו הוא ייתבקש להזין את קבצי התמונות הסרטוטים והטקסטים באמצעותם ייבנה האתר:

 • הלקוח בוחר מוצרים ומבצע הזמנה כולל תשלום באמצעות כ.אשראי.
 • התשלום נסלק על ידי חברת יעד שריג לחשבון האתר.
 • הלקוח מועבר לדף ההעלאת תכנים לבניית האתר
 • wesite מקבל את התשלום ואת פרטי ההזמנה .
 • לאחר קבלת ההזמנה אנו מתחילים בתהליך(רכישת דומיין עבורכם בתיאום, והקמת המערכת)
 • מתחילים לבנות את המיניסייט 
 • קבלת משוב מהלקוח וביצוע ״תיקונים״

השלמת עסקה מבחינת האתר מתבצע כאשר wesite קיבל את התשלום  ולא ניתן לבטלה .

לכל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”. ב”דף מוצר יחיד”, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. לצורך המשך תהליך הרכישה יש להוסיפו לסל הקניות שלך.

לאחר שבחרתם מוצרים שברצונכם להוסיף לסל הקניות שלך, עליך להיכנס לסל הקניות ולהקליק על לשונית “לתשלום” או “המשך לתשלום”, ולהזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני (להלן: “הפרטים האישיים”). בנוסף יש למלא את פרטי כתובת מקום האספקה: ישוב, רחוב, מספר בית ומיקוד. שים לב, חובה למלא את השדות המסומנים.

לאחר מילוי הפרטים יש להקליק על לשונית מעבר לתשלום ולמלא את פרטי אמצעי התשלום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים על מנת למנוע, ככל האפשר, תקלה. 

אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

 מפעילת האתר לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

במידה והנך משתמש רשום, לא תזדקק להזין הפרטים האישיים, למעט לצורך עדכונים.

ככל ובעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. 

במידה והינך משתמש רשום באתר (ולא אורח מזדמן) הפריטים שצירפת לסל הקניות יוצגו בפניך בעת ביקורך הבא באתר (הפריטים ישמרו בסל הקניות רק לזמן מוגבל). לתשומת לבך: מפעילת האתר אינה מתחייבת כי הפריטים הנ”ל ישמרו עבורך במלאי.

לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי, יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני אישור הזמנה המפרט את פרטי הזמנתך וקבלה.

בכל הזמנה, ובהזמנות יקרות בפרט, רשאית המפעילה לדרוש מהרוכש לספק צילום תעודת זהות (כולל כתובת) וצילום כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, גם בזמן האספקה רשאית המפעילה לדרוש מסמכים אלו וכן לחתום ולאשר קבלה של המוצרים.

על אף האמור לעיל, אנו רשאים שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים באתר, גם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה באתר מסרת במתכוון פרטים שגויים
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;
 • אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
 • אם אתה חייב כספים לנו או לחברות הקשורות עמנו ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו;
 • אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את חבילת המוצרים שהזמנת. במקרה זה ניצור איתך קשר, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, הנך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.
 • בכל מקרה בו העסקה לא תכובד על ידי חברת האשראי, הרכישה תתבטל ולמשתמש לא תהיה טענה בעניין זה.
 • אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, החברה רשאית ליצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עמך לצורך תיאום התקנה/הרכבה. הנהלת האתר לא תספק את המוצרים שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי הנהלת האתר.

 אם לא תקבל פניה משירות הלקוחות של הנהלת האתר באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני בתוך 3 ימי עסקים ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה, ומומלץ שתפנה אלינו בכתובת המייל s0585678405@gmail.com. במידה ולא קיבלת מענה במייל, ניתן לפנות בווצאפ 0585678405.

 אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

שים לב! אישור ההזמנה עלול להתקבל בתיקיית ה”ספאם” בתיבת הדואר האלקטרוני שלך.

 כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים, המחירים אינם כוללים מע״מ מאחר ומפעיל האתר הינו עוסק פטור.

מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).

 לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים יכולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה אנו רשאים לפנות אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, להודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר, ולאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחיר הנכון – לא נהיה חייבים לספק לך ואם שילמת את הסכום השגוי הוא יושב לך בחזרה ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי מפעילת האתר.

זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). יום ביצוע ההזמנה אינו נחשב במניין ימי העסקים .

מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של מפעילת האתר.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

במקרה ובו לא תוכל לעמוד המפעילה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר

 •  לא תבוצע ההזמנה
 •  לא יגבה כל תשלום מהלקוח
 • הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה.

wesite רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מפעילת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף או לשנות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר.

מבצע, הטבה, קופון\שובר מתנה (לרבות קוד קופון) מוגבל למימוש אחד לכל משתמש, כולל כפל מבצעים, למעט אם מפעילת האתר ציינה אחרת במפורש (לרבות בפרסומת ו/או בדף מכירה של מוצר, ו/או במקום אחר באתר).

מועדון לקוחות:

המפעילה רשאית לנהל מועדון לקוחות וכן לבקש ממך להרשם למועדון ולקבל תכנים שיווקיים לבחירתך.

תנאי מועדון הלקוחות וסוגיות יובאו כתקנון נפרד.

ביטול עסקה ומדיניות החזרים: מאחר והתשלום הינו עבור שירות, הפקת דיגיטל, וירטואלי והלקוח משלם עבור העבודה לא ניתן לבטל את העסקה ולא יוחזרו תשלומים

מפעילת האתר לא תישא בעלויות ו/או בנזק, מכל סוג שהוא, עקב שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים ע”י קטין (מתחת לגיל 18) או ע”י אחר שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות. כל פעולה שבוצעה כאמור, יראו אותה כפעולה שבוצעה על ידי או באישור אפוטרופוסו של מבצע הפעולה.

נפלה טעות סופר בתיאור מוצר כל שהוא, לא יחייב הדבר את המפעילה.

מפעילת האתר תעשה מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, אין מפעילת האתר אחראית כי האתר יפעל ללא כל תקלה ו/או לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

בשום מקרה, מפעילת האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מהשימוש באתר. היעדר אחריות זה יחול גם לגבי נזק אובדן שימוש או נתונים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולה אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר.

הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

 בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעילת האתר מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

תוכן, המידע והחומר המצוי באתר, בנוגע לתכנים אשר נמסרו למפעילת האתר על ידי ספקיה ו/או צדדים שלישיים שונים

לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב הכנסת פרטים של מידע אישי, חסוי או רגיש דרך האתר ע”י המשתמש

לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

מסירת מידע למפעילת האתר תלויה ברצונך והסכמתך, לא קיימת חובה חוקית למסירת המידע.

אתה מצהיר, כי כל מידע הנמסר למפעילת האתר הינו מידע נכון ומדויק במועד ההרשמה לאתר, לרבות פרטים אודות אופן ההתקשרות עמך ובין היתר, הינך מתחייב לכך, כי המידע אודות שמך המלא, מספר טלפון, כתובת ופרטי הנמען יהיו נכונים.

במידה וחל שינוי כלשהו בפרט כלשהו מהפרטים לעיל, הנך מתחייב לעדכן את מפעילת האתר בהקדם האפשרי בפרטים החדשים, באופן מדויק ומלא, לרבות פרטי ההתקשרות עימך.

ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסרת למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותך באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך הגלישה, יישמר במאגר מידע, ואשר משמש לשמירה על קשר מסחרי רציף עם הלקוחות, לרבות מסירת הודעות שיווקיות ומסחריות ועדכונים בדבר מבצעים לפרטים נוספים ראו במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

הנך רשאי לבקש תיקון ו/או מחיקת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

בכל הזמנה, האתר רשאי לדרוש לקבל מראש צילום של כרטיס האשראי וכן תעודת זהות של הרוכש, האתר רשאי לספק את המוצר אך ורק לכתובת המופיעה בתעודת הזהות ולדרוש שבעת אספקת המוצר הלקוח שמקבל את ההזמנה (שהוא זהה למבצע ההזמנה) יציג שוב תעודת זהות ויחתום על קבלת המוצר. חשוב לציין שסעיף זה חל רק על עסקאות גבוהות ו/או עסקאות שהאתר החליט שהן בסיכון.

השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר והמפעילה יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

מפעילת האתר עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל המפעילה או אצל מי מספקיה.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיות של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין מפעילת האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעילה או מי מטעמה, יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים הקשורים לשימוש באתר.

מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי, ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות אמור, זכויות היוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת או שתפותח ו/או תוכנן על-ידי או בעבור החברה במסגרת או בקשר עם האתר ושירותי החברה, תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של wesite או מי מטעמה.

האתר, לרבות כל מידע או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים באתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של wesite או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישיים, מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות ללחברה או לצדדים שלישיים, בהתאמה.

תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר או שירותיו בלבד, ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

על המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש.

15.1. מפעילת האתר מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת תחת תנאי השימוש והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

מפעילת האתר תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.

מפעילת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.

מפעילת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים או חבילות המוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה  ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שייתרחשו אגב ביצועם.

הסכם זה יהיה כפוף לדין המהותי של מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בירושלים עיר הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו.

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותיך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בדוא”ל: s0585678405@gmail.com ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.