שיעור 1

קישורים מתוכן השיעור

Python Programming/Variables and Strings

wikibooks בחלק זה, תכירו שני סוגים שונים של נתונים ב-Python: משתנים ומחרוזות. מידע בסיסי המועבר בצורה מדוייקת חובה להיכנס 

PyCharm Setup

Download PyCharm

Go to https://www.jetbrains.com/pycharm/download and choose“Community edition”

מושגי יסוק

CI - continuous integration

אינטגרציה מתמשכת

כלים לצורך CI

Jenkins, travis ci , circle ci

CD - continuous delivery

שליחת ה ci לפעולה ממשית

כלים לצורך CD

העטיפה שאיפה אנחנו שומרים את הגרסה או המוצר 

למשל קובץ זיפ את הארטיפאקטים מאחסנים במקום מוגדר כמו למשל דף אינטרנט גרסאות או תיקיית גרסאות

python

מושגי יסוד שאני רוצה לזכור בפייטון

׳ ״ ׳׳׳ string interpolation

לצורך ההסבר נציב משתנים

name = "sharon"  

age = 43

ואני רוצה להכניס את ערך המשתנים במשפט האפשרות הראושנה :

print("i am"+ name + "and i am" + age + "years old" )

עם סטרינג אינטרפוליישן

מוסיפים את האות f לפני הסטרינג ובכל פעם שרוצים לקרוא לערך מסויים משתמשים ב{}

print(f"i am {name} and i am {age}years old")

אופרטורים כלליים

  • Equals: a == b
  • Not Equals: a != b
  • Less than: a < b
  • Less than or equal to: a <= b
  • Greater than: a > b
  • Greater than or equal to: a >= b

[] list

רשימה מאחסנת בתוכה מספר של משתנים המשתייכים לאותו ערך למשל רשימת תחביבים התחביבי הם המשתנים שבתוך הערך תחביב, רשימה נכנסת בתוך סוגריים מרובעים[״ערך״] וכל ערך בתוך גרשיים

hobbies ["computers" , "tech" ]

כל ערך תופס מיקום על ציר המספרים החל מ 0

פלט מרשימה

print ( hobbies[0 , 1])

ניתן להציב ערך בתוך מיקום מסויים ברשימה   שם רשימה [מיקום ברשימה] = ערך

hobbies [1] = "sea" 

שילוב בין ליסט לאינטפוליישן

 הצבת ערכים מתוך הרשימה עם החוקיות של אינטרפוליישן

  print (f"i love  {hobbies[0]"

{} Dictionary

בשביל ליצור רשימת משתנים קבוע שלא ניתן לערוך את המשתנים אך ניתן לערוך את הערכים 

key & value 

day {"first": "one" , "secound": "tow"  }

פלט כולל נתונים מהמילון:

print(f"come to me for {day['first']}")

weeks = {"one": "one week", "two": "5 weeks"}
day = {"first":"one", "secound": "two", "thired":"three"}
print(f"come to me {day['first']} day everry {weeks['two']}")

 

שאלה: איך עורכים value במילון?

אשמח לתשובה

tuple ()

רשימה שאינה ניתנת לשינוי.

הוסבר לגבי רשימה, שניתן להציב ערכים ברשימה על ידי = שאם נכתוב

שם ערך = ?

אז ? יכנס לקופסת הערך 

בטופאל זה לא ככה , לא ניתן לערוך את הערכים

if else elsisf

Python מסתמך על הזחה (רווח לבן בתחילת שורה) כדי להגדיר scope בקוד. שבביל זה צריך לעשות רווח בין הפרינט לתחילת השורה(בהתחלה חשבתי שצריך לעשות רווך בין ה if לשורה.

בסוף השורה של ה if יבואו נקודותיים :

a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")

מי שהגיע לפה צריך לתרגל :print עם הצבת ערכים מ״תאים״ , רשימות ודיקשיונארי

דורון ממליץ על ספר שנקרא פיור קוד pure code וכן לראות סרטוני הסבר של המחבר הנושא כתיבת קוד נקי עם ערכים נכונים כמו דקומונטציה

כתוב את הכותרת כאן

1. Create a program with the following:
a. Create a variable name first with value 7.
b. Create a variable name second with value 44.3.
c. Print result of adding first to second.
d. Print result of multiplying first by second
e. Print result of dividing second by first

first = 7
second = 44.3

print(first+second)

print(first*second)

print(first/second)

 

What will be the values of a, b, c at the end?
a = 8
a = 17
a = 9
b = 6
c = a+b
b = c+a
b = 8

 

15 ,8 ,9

3. is there a difference between the two lines below? Why?
a. name = “john”
b. name = ‘john’

אין הבדל בין השורות כי כל המרכאות כשרות בפייטון

What is the issue with the code below? Suggest an edit.
my_number = 5+5
print("result is: "+my_number)

טעות בתחביר צריך שכל מה שבתוך הפרינט יהיה בתוך הגרשיים

What will be the output?
x = 5
y = 2.36
print(x+int(y))

התשובה היא 7 מאחר ו ה int מאפס את ה y

 

Fix the following code, without changing a or b
a = 8
b = "123"
print(a+b)

a = 8
b = "123"
print(f"{a}+{b}")

כתיבת תגובה